Usvojena Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Južne luke
Objavljeno: 28.03.2014. \\ Politika. \\ Rovinj. \\ 2380 pregleda \\ likes 0 comments 0

Na sinoć održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja usvojena je Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Južne luke sv. Katarina.

Bit će to jedna od kapitalnih investicija u našemu gradu koja ima za cilj podići sveukupnu sigurnost gradske luke, te podizanja standarda njene upotrebe svima koji od mora žive.

"Donošenje te odluke smatramo bitnim za Grad Rovinj, a posebno za sve korisnike južne luke. područke DPU Južna Katarina obuhvaća oko 30 hektara, od čega samo morski akvarorij zauzima 26 hektara", rekao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Rovinja Ivan Begić. Ovim će se planom ostvariti planovi za izgradnju luke za komunalne vezove i ribarsku flotu na prostoru od Punta Oštro, odnosno, od rta Svetog Nikole do brodogradilišta Škver, gdje će se osigurati oko četiristo novih komunalnih vezova.

Također ovim će se Planom osigurati uvjeti za izgradnju i uređenje sjevernog i južnog lukobrana, prije svega kao zaštite od utjecaja vanjskih valova, te samim tim i osiguranja veza u luci. U postojećoj luci Andana uvest će se više reda, odnosno reorganizirati će se postojeći način vezivanja ribarskih brodova, kao i vezivanja brodova domicilnog stanovništva, na način da će se zadržati privez na tradicijski način, u dva reda.

Područjem koje pokriva ovaj Detaljni plan uređenja upravlja Lučka uprava Rovinj na kojoj je briga i zadaća da započne sa projektnom dokumentacijom i apliciranja te dokumentacije na strukturne europske fondove, rekao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje Ivan Begić i za kraj zaključio kako se nada da će u skorijij budućnosti ovaj Plan početi privoditi svojoj svrsi i namjeni, odnosno da će se temeljem izrađene projektne dokumentacije moći ishoditi građevinske dozvole temeljem kojih će se moći početi s planiranom investicijom.

Heroj Grada
Komentari.