U sustav odvodnje Rovinj uložio više od 65 milijuna kuna
Objavljeno: 04.06.2014. \\ Rovinj. \\ 995 pregleda \\ likes 0 comments 0

Komunalni servis d.o.o. Rovinj još od 2008. godine intenzivno radi na poboljšanju, proširenju te nadogradnji postojećeg sustava odvodnje u gradu Rovinju.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj privodi se kraju u dijelu izrade stručnih studija na temelju prikupljenih analiza i podataka te skorog ishodovanja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za početak rada na novom zahvatu. Ovaj velik zahvat ulaganje je u gradsku infrastrukturu koja će omogućiti priključivanje više od 95 % potrošača na odvodni sustav.

Naime, realizacijom projekta sustav odvodnje otpadnih voda bit će dostupan gotovo svim naseljima i stanovnicima na širem području grada Rovinja. Rekonstrukcija i izgradnja obuhvatiti će Rovinjsko selo, naselje Borik, Valsavie te izgradnju novog uređaja i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Cuvi.

Temeljem prethodno izvršenih analiza i mjerenja stanja postojećeg sustava odvodnje pokazala se izuzetna potreba za povećanjem kapaciteta sustava odvodnje zbog povećanja broja domaćeg stanovništva, ali i znatnog povećanja potreba u tijeku ljetne sezone te prigodnih turističkih termina.

Investicija će se se dijelom sufinancirati sredstvima Kohezijskog fonda. Preciznije, oko 75 % sredstava potrebnih za investiciju pokrivaju sredstva EU fonda, a ostalih 25 % sufinanciraju Hrvatske vode, Vlada RH i Grad Rovinj.

Projektom su predložene sve mjere poboljšanja i proširenja postojećeg sustava te dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tako će se u sklopu projekta izgraditi i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Rovinj s ciljem postizanja sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Svakako je važno napomenuti da će se izgradnjom novog sustava povećati raspoloživost javnog sustava odvodnje i priključivanja na isti na područjima koja trenutno nemaju pristup sustavu, a također će se izvršiti eventualni popravci na postojećim dijelovima sustava.

Planirani početak nabave je 1. siječnja 2015. godine, a iste godine planiran je i početak radova. Od zasebnih sredstava, izdvajanjem jedne kune za razvoj, ali i od dodatnih sredstava iz EU fondova, do 2017. godine izgradit će se i manje kanalizacijske mreže za naselja Cocaletto, Monfiorenzo i Gripole. Ovaj zahvat će omogućiti četiri kilometara kanalizacije, a vrijednost projekta iznosi šest milijuna kuna.

Tijekom razdoblja od 2000. godine do danas, Komunalni servis d.o.o. Rovinj i pravni sljednik za odvodnju otpadnih voda, Odvodnja Rovinj d.o.o., proveli su niz aktivnosti te investirali u obnovu i proširenje postojećeg sustava odvodnje. Do sada je investirano više od 65 milijuna kuna.

Heroj Grada
Komentari.