Podržat ćemo partnera koji jamči nastavak proizvodnje u Rovinju
Objavljeno: 27.08.2014. \\ Politika. \\ Rovinj. \\ 1136 pregleda \\ likes 0 comments 0

Prenašamo kompletnni komentar Gradonačelnika Giovannija Sponze u vezi kupnje većinskog paketa dionica Mirne od strane Podravke:

"Ne bih posebno komentirao samo Podravkino stjecanje dionica Mirne, mada vjerujem da taj čin znači čišću situaciju u odnosu na dosadašnju.

Poznato je da je Država najveći vjerovnik Mirne. Poznato je da nad Podravkom Državna razina ima kontrolu.

Sada je vrlo važno da se izbjegne pokretanje stečajnog postupka.

Za gospodarstvo Rovinja je najvažnije da u Mirnu uđe strateški partner koji jamči zadržavanje radnih mjesta, nastavak proizvodnje u Rovinju i koji jamči razvoj i rast rovinjskog gospodarskog subjekta – Mirna. Takav partner imati će sa naše strane bezrezervnu podršku."

Heroj Grada
Komentari.