Rovinj se izborio za EU projekt od 30 milijuna eura
Objavljeno: 14.11.2016. \\ Vaše vijesti. \\ Rovinj. \\ 7877 pregleda \\ likes 0 comments 0

Upravo je u petak, 11.11.2016. stigla napokon Odluka od nadležnih tijela i Ministarstava o odobrenju projekta (EU Projekt izgradnje sustava odvodnje-kanalizacije aglomeracije Rovinj) čime je i formalno ovaj rovinjski projekt potvrđen nakon 10 godina priprema i radova i ishodovanja velikog broja dozvola te riješavanja preko 600 imovinskih zahtjeva i služnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 224.000.000 milijuna kuna od kojih EU osigurava 71 % bespovratnih sredstava.

Radi se o izgradnji kanalizacijske mreže u naseljima Rovinjsko selo, Gripoli, Borik, Bolničko naselje, Valsavie, i izgradnje novog uređaja za pročišćavanje 3, stupnja na lokaciji Cuvi.

Sustav javne odvodnje aglomeracije Rovinj nije u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda s obzirom da na području aglomeracije ukupna pokrivenost kanalizacijskom mrežom iznosi 77% svih kućanstava. Preostaje za izgraditi još 23% kanalizacijske mreže. Sve otpadne vode objekata koji se nalaze u naseljima koja nemaju izgrađen sustav javne odvodnje zbrinjavaju se putem „crnih jama“ izravno u teren ili se sakupljaju u vodonepropusnim septičkim jamama pa odvoze na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi.

Glavni cilj realizacije ovog projekta je očuvanje kakvoće priobalnog mora, zaštita resursa podzemnih voda kroz povećanje priključenosti na sustav odvodnje prvenstveno radi očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša. Postizanjem dobrog ekološkog stanja voda ostvarujemo temeljni uvjet održivog razvoja.

Realizacijom predloženog projekta te izvedbom priprema za kućne priključke omogućit će se priključenje 7150 stalnih stanovnika i sezonskih turista na novu mrežu odvodnje.

Sada je u tijeku je provedba postupaka nabave i odabira izvođača radova na kanalizacijskoj mreži dok je za uređaj za pročišćavanje voda izjavljena žalba.

Ukoliko ne bude „teških“ žalbenih postupaka sa izgradnjom bi se moglo započeti sredinom 3. mjeseca. Rokovi su već zadani i ukupan projekt treba biti okončan do 31.12.2018. godine što ukazuje na potrebu žurnosti u provođenju i izgradnji samog projekta.

Stoga i pozivamo sve naše sugrađane na strpljenje. Radovi će se sigurno izvesti jer su za to osigurani svi preduvjeti, financiranje, dokumentacija i stručnost i znanje osoba koje vode projekt. No, natječajni postupak je nezavisan i vodi se u žalbama ispred državne komisije čijim riješenjiam i ovisi daljnji tijek projekta.

Zahvaljujemo svima na pomoći ui nadamo se što skorijem početku radova.

Heroj Grada
Komentari.