Marko Paliaga: Realizacijom projekata vrijednih 215 mil kuna rješavamo odvodnju u Rovinju
Objavljeno: 19.11.2014. \\ Politika. \\ Rovinj. \\ 1059 pregleda \\ likes 0 comments 0

Izrada projekta za nadogradnju i proširenje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Rovinju, na čemu Odvodnja doo Rovinj radi posljednjih šest godina, na samom je kraju. Konkretno, i prema riječima samog direktora Marka Paliage, izrađene su natječajne dokumentacije za nadmetanje i već početkom veljače Odvodnja raspisuje natječaje za izgradnju.

- Riječ je o iznimno velikom ulaganju u infrastrukturu koja će omogućiti gotovo 100 postotno priključenje domaćinstva na odvodni sustav. Realizacijom dva projekta – EU-ovog vrijednog 208 milijuna kuna i EIB/CEIB-ovog vrijednog dodatnih sedam milijuna kuna, sustav odvodnje otpadnih voda bit će dostupan u gotovo svim naseljima, kao i svim stanovnicima na širem području Rovinja. Također ćemo riješiti pitanje fekalne kanalizacije, čime će fekalne septičke jame u prigradskim naseljima postati stvar prošlosti, poručio je Paliaga.

Naime, rekonstrukcija i izgradnja obuhvatit će Rovinjsko selo, naselja Borik i Bolničko naselje, kao i rekonstrukciju obalnog kolektora na potezu od Škvera do Titovog trga u dužini od 2,7 kilometara.

- EU projekt, vrijedan 208 milijuna kuna, za kojeg su Hrvatske vode osigurale 450 tisuća kuna, izrađena je natječajna dokumentacija i već sljedeće godine, početkom veljače, krećemo u raspisivanje natječaja za izgradnju. Ukoliko se budemo držali rokova i hodograma, u rujnu krećemo sa izgradnjom, poručio je Paliaga, dodajući da će radovi trajati tri godine. Tada će biti saniran i obalni kolektor, i to kako najavljuje Paliaga „modernom i suvremenom tehnologijom koja ne zahtijeva iskopavanje i raskopavanje Rive.

Sredstvima EIB-a izgradit će se tri kilometra kanalizacije za naselja Kokuletovica i Monfiorenzo, čime će i ova prigradska naselja do 2017 postati dijelom 21. Stoljeć, odnosno bez septičkih jama.

Vrijednost ovog projekta je sedam milijuna kuna, a njime se priključenost domaćinstva na kanalizacijsku mrežu penje na 99 posto.

Također, važno je napomenuti da se izgradnjom novog sustava povećava raspoloživost javnog sustava odvodnje i priključivanja na isti područjima koja trenutno nemaju pristup sustavu.

Heroj Grada
Komentari.