IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE
Objavljeno: 11.08.2016. \\ Vaše vijesti. \\ Rovinj. \\ 474 pregleda \\ likes 0 comments 0

Grad Rovinj i Komunalni servis d.o.o. su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započeli građenje pretovarne stanice, prometnih površina i rekonstrukcije ulazno – izlazne zone komunalno servisne zone LOKVA VIDOTTO u Rovinju prema građevinskoj dozvoli i provedenim postupcima nabave.

Ugovorena vrijednost radova izgradnje pretovarne stanice, prometnih površina i rekonstrukcije ulazno – izlazne zone komunalno servisne zone Lokva Vidotto u Rovinju, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinator II zaštite na radu nad izvođenjem radovima ugovoreni su u ukupnoj vrijednosti od 8.430.224,96 kn.

Sredstva Fonda ZOEU za sufinanciranje u 80% iznosu troškova iznose 6.744.179,97 kn.

S radovima smo započeli 07.01.2016.g., ugovoreni rok završetka radova sa ishođenjem uporabne dozvole je 230 kalendarskih dana. Uzevši u obzir kišne dane odobren je produžetak ugovorenog roka za 25 kalendarskih dana.

Do 01.07. izvedeni su radovi u vrijednosti od 4.939.951,73 kn što je cca 58% ukupne investicije. Izvedeni su svi pripremni radovi, veći dio zemljanih, betonskih i AB radova te dio montažerskih i tesarskih radova. Izvode se radovi vanjskog razvoda i rasvjete, radovi na vodovodnoj mreži, prometnice i rubnjaci, usipni lijevak i nadstrešnice pretovarne stanice, ograde i ogradni zid. Ugrađen je jedan separatori masti i ulja te automatski sustav za pranje kotača i podvozja vozila. Na gradilište su dopremljeni elementi za ACO sustav prikupljanja oborinske vode s manipulativnih površina.

Praćenjem radova prema revidiranom dinamičkom planu izvođenja ugovorenih radova utvrđeno je kašnjenje na većini pozicija. Kašnjenje je djelomično opravdano kišnim danima odnosno lošim vremenskim uvjetima koji su bili prisutni u pojedinim periodima izvođenja radova.

Heroj Grada
Komentari.